मेरी संस्कृति …..रंगीलो प्यारों राजस्थान ….

मेरी संस्कृति …..रंगीलो प्यारों राजस्थान 

म्हारो प्यारों राजस्थान,म्हारा हिवडा(दिल) री जान

आज मैं अपने प्यारे रंगीले राजस्थान से जुड़ी कुछ बाते बताना चाहूँगी ….

मारवाड़ी बोली ,मीठी बोली 

बोले तो लागे “मिसरी री (की) डली”

बार बार सुनवा रो मन करे

सुनजो तो सही !!  कठई (कही पर) कोनी (नही) मिलेला (मिलना)

मावा री कचौरी,सतू

रबडी रो (का) घेवर, रबड़ी रा मालुपा

देसी घी रो शीरो (हलवा),बालूशाही

अरोगो (खाऔ) तो सही !! कठई कोनी मिलेला 

विवाह में ढोल

लुगाईयॉ(औरत) रो घुंघट

कुवो (कुआँ )रो पणघट

देखो तो सही !! कठई कोनी मिलेला …

रतालु रो साग सब्जी),खेजडी रा खोखा

गुवार री फली ( गवार फली सब्ज़ी)

कोरमा री पूड़ी , पितोर रो साग

चाखो (चखना) तो सही !! कठई कोनी मिलेला ……

मटको मे बिलोवणो

टिपडा (छत) में सोवणों (लेटना)

बूक (हाथ से) सु पाणी पिवणो

पीओ तो सही !! कठई कोनी मिलेला ….

भींत (दीवार)मे झरोखों 

मखमली बालू रो (का) टीलों 

कठपुतली रो खेल,घूमर नाच

जोवो (देखो) तो सही !! कठई कोनी मिलेला …..

लुगाई (पत्नी) री लाज शर्म

टाबरां ( बच्चो)री सगाई  

बेटा री जान (बारात)

निरखो तो सही !! कठई कोनी मिलेला …..

गाँव वाला री प्रीत

माइतां (मॉ बाप ) रो रंग

संयुक्त परिवार रो संग

देखूने (देखने) तो पधारो !! कठई कोनी मिलेला 

दाल ,बाटी ,चूरमो

गट्टा रो साग,लहसुन री चटनी

खोबा वाली रोटी,तड़का दाल

चाखो तो सही !! कठई कोनी मिलेला …….

बाजरा री रोटी, काचरो मूली रो साग

 पचकुटा ,भेरमी पूड़ी 

काबुली ,मिर्ची बड़ा,

चाखो तो सही !!कठई कोनी मिलेला….

picture taken from google 

खामियॉ (गलती) लागे तो माफी चाँहू सा 🙏🙏

राम राम सा 🙏🙏 

5 Comments Add yours

 1. Hi i have nominated you for blue sky tag blog award,read my blog😊

  Liked by 1 person

  1. आपकी लिंक नही खुल रही है ।

   Liked by 1 person

   1. http://wp.me/p8HJlZ-2d

    Click krke dekhiye shayad khul jaye😊

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s